06 juli 2022

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR-K; NVFK)

De onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR-K) (opgericht in 2019) geeft vanuit wetenschappelijk oogpunt gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de NVFK over het beleid van de Kinderfysiotherapeutische praktijk, en over scholing en onderzoek binnen de kinderfysiotherapie.

Adviesraad

De Adviesraad heeft een signalerings-, inventarisatie-, reflectieve en adviserende functie en richt haar adviezen primair aan het bestuur van de NVFK. Daarnaast kunnen leden van de WAR samen en in overleg met het bestuur contact leggen met externe stakeholders.

Werkwijze:
De Wetenschappelijke adviesraad vergadert 4 maal per jaar. Vragen aan de WAR-K komen vanuit het bestuur van de NVFK. Dr. Manon Bloemen is vanuit het bestuur projectverantwoordelijke en brengt deze vragen in. Daarnaast kunnen de WAR-K commissieleden onderwerpen agenderen. Bloemen en de voorzitter stellen samen de agenda vast, de leden maken per toerbeurt notulen en actielijst. De voorzitter draagt zorg voor het formuleren van een advies aan de NVFK.

Een jaarverslag wordt gemaakt waar de agendapunten en de uitwerkingen worden vastgelegd .

Samenstelling:

NVFK Wetenschappelijke Advies Raad (WAR-K)

Projectverantwoordelijke vanuit bestuur

Dr. Manon Bloemen 

WAR-K voorzitter 

Prof. Dr. Raoul Engelbert 

WAR-K commissie leden 

Dr. Wendy Aertssen

Dr. Bart Bartels

Dr. Dorothee Jelsma

Dr. Jacqueline Nuysink

Prof. Dr. Eugene Rameckers

Marleen Sol MSc.