Dossiervoering

11 april 2024
Diagnosecodes

Hier vind je de aanbevolen coderingen voor de meest voorkomende kinderfysiotherapeutische indicaties. Mogelijk staan minder voorkomende aandoeningen niet specifiek vermeld op deze lijst. De lijst is geen opsomming van alle voorkomende kinderfysiotherapeutische indicaties.

Lees verder
27 juni 2021
Handreiking Richtlijn dossiervoering

Speciaal voor onze leden hebben we een Handreiking Richtlijn Dossiervoering ontwikkeld.

Lees verder
27 juni 2021
NVFK-formats verslaglegging

Speciaal voor onze leden hebben we een aantal formats ontwikkeld voor de verslaggeving. We streven er naar deze informatie door te sturen naar de verschillende EPD's. Neem contact met ons op als jouw EPD dit nog niet heeft.

Lees verder