14-11-23-onhandig-een-gecoordineerde-aanpak-voor-dcd.3.jpg.png
16 januari 2024

Webinar behandeling DCD - terugkijken?

Afgelopen november heeft de NVFK het najaarswebinar 2023 georganiseerd.

Een interessante avond waarin we verder gingen over de aandoening Developmental Coordination Disorder (DCD). Dit keer stond de behandeling centraal. De sprekers gingen met de tafelhosts in gesprek over de laatste ins en outs op het gebied van interventie en een ervaringsdeskundige belichtte het onderwerp vanuit zijn optiek als een opgroeiend kind met DCD. Veel collega’s waren er weer bij deze avond, waaronder een aantal collega’s uit België.

Wil jij ook het webinar nog volgen maar heb je het afgelopen november gemist?

Terugkijken kan via deze link.