05 oktober 2021

Algemene Ledenvergadering

De NVFK organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFK. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op de ALV!

Algemene Ledenvergadering op 18 november 2021

Zet alvast in je agenda! Leden ontvangen een uitnodiging per mail.

Je kunt de vergaderstukken van de vorige ALV hieronder nog downloaden. 

ALV NVFK 77e vergaderboekje

Agenda online ALV 77

Notulen 76e ALV 19 november 2020

Secretarieel en financieel jaarverslag 2020

NVFK 'one paper' jaarplan 2021