11 november 2021

Algemene Ledenvergadering

De NVFK organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFK. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op de ALV!

Zet alvast donderdag 16 juni a.s. in je agenda! Dan hopen wij je weer te spreken tijdens onze Algemene Ledenvergadering. Leden ontvangen een uitnodiging in hun mailbox.

Hieronder kan je de informatie van de vorige ALV nog teruglezen. Ook de vergaderstukken zijn nog in te zien.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.