ledenvergadering.jpg
23 november 2023

Algemene Ledenvergadering

De NVFK organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFK. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op de ALV!

Op woensdag 22 november jl. vond de online Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFK plaats. 

Voorafgaand aan de ALV was er een voorprogramma waarin
Emma Verwaaijen een samenvatting gaf van haar promotieonderzoek met als titel: Frailty, sarcopenia and bone mineral density during childhood cancer.
Lees hier meer over haar promotieonderzoek.

Aansluitend startte we de ALV. Alle behandelde ALV-vergaderstukken tref je hier aan de rechterzijde van deze pagina. 

De behandelde agenda zie je hieronder:

Agenda ALV

 1. Opening
 2. Voorprogramma promotieonderzoek Emma Verwaaijen
 3. Agenda ALV - 22-11-2023
 4. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststellen agenda
 5. Notulen ALV respectievelijk 12-06-2023 en 12-09-2023, ter vaststelling
 6. Inventarisatie vragen t.b.v. de rondvraag
 7. Contributieverhoging, ter besluitvorming
 8. Actuele projectinformatie 2023 (selectie), ter informatie
 9. Jaarplan 2024, ter besluitvorming
 10. Begroting 2024, ter besluitvorming
 11. Herkiezen bestuurslid - Manon Bloemen, ter besluitvorming
 12. Rondvraag
 13. Sluiting