09 juni 2022

Algemene Ledenvergadering

De NVFK organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFK. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op de ALV!

Beste collega,

Namens het bestuur van de NVFK nodig ik je van harte uit voor de 79e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFK op donderdag 16 juni a.s. welke je online kan bijwonen.

Voorafgaand aan de ALV is er om 19.00 uur een online voorprogramma, met als titel:
Rolstoelvaardigheid bij kinderen en jongeren.

Inhoud:
Leren rolstoel rijden zonder anti-kieltjes is eigenlijk net hetzelfde als leren fietsen zonder zijwieltjes. Het vraagt oefening in een veilige omgeving om je balans opnieuw te leren vinden en jezelf zo te kunnen verplaatsen. Maar in tegenstelling tot het weghalen van zijwieltjes op een fiets, worden de anti-kiepwieltjes op een rolstoel vaak niet ingeklapt, en krijgen kinderen niet de kans om zo te leren rijden in een rolstoel.  

In dit webinar gaat Dr. Marleen Sol in op het belang van oefenen en trainen van rolstoelvaardigheden, zodat kinderen in een rolstoel zelfredzamer zijn om zichzelf binnen en buitenhuis te verplaatsen. Daarbij komen de te gebruiken valide en betrouwbare meetinstrumenten aan bod en het in kaart brengen van het zelfvertrouwen in het gebruik van de rolstoel.  

Daarnaast wordt besproken hoe de vooruitgang te evalueren en wat de effecten zijn van een combinatie van rolstoelvaardigheidstraining en fitheidstraining op de fysieke activiteit, fitheid, zelfvertrouwen en de rolstoelvaardigheid bij kinderen en jongeren in een handbewogen rolstoel. Vervolgens worden nog enkele essentiële onderdelen uit de rolstoelvaardigheidstraining uitgelicht, zoals de rol en betrokkenheid van ouders en het samenwerken met ervaringsdeskundige rolstoelvaardigheidstrainers.  

Afsluitend zal gepresenteerd hoe er in een nieuw project gewerkt wordt om deze verzamelde kennis en ervaring in Nederland te implementeren. 

Het webinar is voor onze leden gratis, niet leden betalen €25,-. Accreditatie (1 punt) is aangevraagd voor het beroepsinhoudelijke deel van KRF NL.

Het voorprogramma start om 19.00 uur. Inloggen is mogelijk vanaf 18.45 uur.

Meer informatie en inschrijven voor het voorprogramma

Let op: vergeet niet jezelf ook voor de ALV aan te melden via deze link.
Meer informatie over de ALV lees je na inloggen.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.