17 juni 2023

NVFK Gedragsprotocol Kinderfysiotherapie in het basisonderwijs (2022)

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) erkent dat er op verschillende manieren wordt gewerkt binnen het onderwijs en wil dit op basis van bestaande wet- en regelgeving reguleren met een gedragsprotocol.

In het gedragsprotocol moet recht gedaan worden aan de hulpvraag van ouders en kind in de specifieke context. Ook worden in het gedragsprotocol afspraken gemaakt voor de behandeling kinderfysiotherapie op scholen voor basisonderwijs die bindend zijn voor geregistreerde kinderfysiotherapeut(en).

Toelichting

Waarom is er een Gedragsprotocol?

Rond 2010  schrapte Uvit ( o.a. VGZ)  de mogelijkheid om te behandelen op basisscholen uit het contract.

Zij ontvingen veel signalen dat er massaal gescreend werd en kinderen daarna startten met kinderfysiotherapie. Tijdens overleg met andere zorgverzekeraars (ZV) werd het behandelen op scholen steeds vaker door de verschillende ZV als onderwerp op de agenda gezet. Met als gevolg dat  steeds meer zorgverzekeraars de mogelijkheid om te behandelen op school uit de contracten verwijderden, met als reden dat zorgverzekeraars een significante toename van het behandelen van kinderen in de basisschoolleeftijd zagen.

Lees hier verder.