27 juni 2021

Handhaving beroepsethiek en gedragsregels

Bewaking van de kwaliteit van de zorg

Rol NVFK

De NVFK wil een (pro)actieve rol spelen bij de  bewaking van de kwaliteit van de zorg. Enerzijds wordt dit gedaan door de accreditatie-eisen waaraan voldaan moet worden. Anderzijds bestaan hiervoor de Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut.


De Commissie Beroepsbelangen heeft hierover een visie geschreven. De NVFK wil met deze visie bereiken dat de kwaliteit en expertise van de kinderfysiotherapeut op waarde wordt beoordeeld en gehonoreerd.

De visie wordt ondersteund met een stroomschema, dat toegepast kan worden wanneer er meldingen gedaan worden bij de NVFK.

Heb je hier vragen over, mail dan naar [email protected].