20 november 2023

Inrichtingseisen (2022)

Op verzoek van de NVFK is een werkgroep Inrichtingseisen opgericht. De werkgroep heeft de opdracht gekregen om de inrichtingseisen van het KNGF (2000) en de aanpassingen door het NVFK (2006) te beoordelen en nieuwe eisen-/adviezen op te stellen.

Doelstelling is het borgen van de kwaliteit van de behandeling van kinderen door de (kinder)fysiotherapeut. De werkgroep heeft hiervoor de bestaande documenten ten aanzien van inrichtingseisen en -adviezen kritisch bekeken. Door de werkgroep is één nieuw document opgesteld voor praktijken waarin kinderen worden behandeld, waarin de Inrichtingseisen van KNGF( 2000) gehandhaafd zijn en zijn aangevuld met eisen/ adviezen ten aanzien van het behandelen van kinderen.