24 juni 2021

CBO richtlijn Obesitas 2008 en addendum 2011

Het percentage kinderen met overgewicht is in Nederland in de periode 1980-2004 spectaculair gestegen. In 1980 had 3-5% van de 5 -11-jarige jongens te maken met overgewicht, en in 2004 was dit 13,6%. Meisjes blijken vaker te dik te zijn dan jongens, vooral op jongere leeftijd. De prevalentie van overgewicht bij meisjes van 4-15-jarigen was 16,8% in 2004.

Doel richtlijn en addendum

Deze richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van obesitas.

Het addendum betreft een aanvulling op de CBO-richtlijn obesitas uit 2008 en is daarmee geen volledige, op zich zelf staande richtlijn. Naast bijgaand addendum, blijft de tekst van de CBO-richtlijn obesitas zoals deze in 2008 is gepubliceerd, van kracht. De aanvullingen op de CBO-richtlijn obesitas betreffen kinderen van 0 tot 19 jaar.

Voor wie

De CBO-richtlijn obesitas, inclusief het addendum, is van toepassing op het merendeel van de obese patiënten. De richtlijn is uitdrukkelijk niet bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. Zorg moet altijd op maat geleverd worden en specifieke problemen vragen om een gerichte aanpak. Dit geldt ook voor de patiënten waarop de richtlijn van toepassing is. De richtlijn dient als richtsnoer voor de minimale zorg die aangeboden moet worden. De richtlijn vormt de basis voor de zorgstandaard en is bedoeld als uitgangspunt voor monodisciplinaire en multidisciplinaire richtlijnen, protocollen en zorgprogramma’s waarin de zorg in groter detail wordt beschreven.

Het KNGF participeerde in de werkgroep.

Extra informatie