26 juni 2021

Geschiedenis van het vak Kinderfysiotherapie

Het vak kinderfysiotherapie kent een mooie geschiedenis. Op deze plek willen we aandacht besteden aan deze geschiedenis.

We delen hier verschillende verhalen. Wil jij hier ook iets delen over de geschiedenis van de kinderfysiotherapie? Mail dan naar [email protected].

 

Joop Bartholomeus - ons eerste erelid

Joop Bartholomeus - ons eerste erelid

Ons eerste erelid...

Joop Bartholomeus, bekend in Nijmegen, Arnhem en omstreken, is een van de pioniers op het gebied van de kinderfysiotherapie. Hij is de grondlegger van de FOK-cursus en de werkgroep VOBZ.

Het wordt tijd om eens nader kennis te maken met deze pionier.

Lees het hele Inverview met Joop Bartholomeus

Louise Schraven

Louise Schraven vertelt haar verhaal over haar werk als kinderfysiotherapeut. Zij heeft vol passie een bijdrage geleverd aan ons mooie vak!

Lees hier Het verhaal van Louise Schraven

Afscheidsartikel - Ron van Empelen

Dr. Ron van Empelen, kinderfysiotherapeut, pedagoog en neurowetenschapper, en Dr. Ingrid C. van Haastert, orthopedagoog en kinderfysiotherapeut, schreven het artikel 'Motoscopie kan bijdragen om tot een juiste diagnose te komen.

Reacties mag je mailen naar Ron van Empelen via [email protected].
 

Geschiedenis van de kinderfysiotherapie

De groei van het kind in de fysiotherapie - De oprichting van de NVFK en de kinderfysiotherapie

In opdracht van de Stichting Geschiedenis van Fysiotherapie hebben Noortje Nolte en Myrna Elstrodt de historie en ontwikkeling van de kinderfysiotherapie in kaart gebracht. Deze beroepsopdracht is gerealiseerd in de periode van september 2012 tot en met januari 2013.

In deze scriptie is een weergave gegeven van het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK) en de daarbij behorende aspecten. Als tijdsbestek is gekozen voor de periode 1850 tot heden, omdat de heilgymnastiek zich begon te ontwikkelen vanaf 1850 en de vereniging NVFK tot op heden bestaat.

Download de scriptie.

GESCHIEDENIS VAN DE NVFK

Wie zijn geschiedenis niet kent, zal steeds dezelfde fouten maken...

Ga naar het artikel Geschiedenis van de NVFK

Forced Expiration Technique (FET)

Ga naar het interview Hoe de Forced Expiration Technique (FET) in Nederland kwam