Overgewicht

09 juli 2021
Mail een expert

Bij verschillende richtlijnen zijn experts betrokken die vragen kunnen beantwoorden over de betreffende richtlijn. Hieronder vind je alle betrokken experts. Mail ze gerust met je vragen!

Lees verder
28 juni 2021
Conditietraining Kinderen met Obesitas (2005)

De huidige drastische toename van de wereldwijde prevalentie van kinderobesitas blijkt ons land niet over te slaan. Steeds meer kinderen hebben overgewicht of worden zelfs obees. Obesitas wordt veroorzaak door een positieve energiebalans. De energiebalans is het evenwicht tussen energie inname door voedingsmiddelen, en energiegebruik door rust metabolisme, lichamelijke activiteit en spijsvertering.

Lees verder
24 juni 2021
Overgewicht. Preventie, signalering, interventie en verwijzing van kinderen

Overgewicht manifesteert zich op steeds jongere leeftijd. Zowel het aantal kinderen met overgewicht als de mate van overgewicht neemt toe. Preventie van overgewicht en vooral van obesitas spitst zich toe op enerzijds speciale aandacht voor kinderen met risicofactoren, zoals ouders met overgewicht/obesitas, een Turkse of Marokkaanse afkomst, een laag en ook een hoog geboortegewicht, een lage socio-economische positie en weinig bewegen. En anderzijds op beschermende factoren, zoals borstvoeding, veel bewegen en voldoende plaats om buiten te spelen.

Lees verder
24 juni 2021
Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas (2018)

De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas krijgt in Nederland een belangrijke impuls met de introductie van het eerste landelijke model hiervoor. Dit model voor de ketenaanpak wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het programma Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen te maken met overgewicht of obesitas.

Lees verder
24 juni 2021
CBO richtlijn Obesitas 2008 en addendum 2011

Het percentage kinderen met overgewicht is in Nederland in de periode 1980-2004 spectaculair gestegen. In 1980 had 3-5% van de 5 -11-jarige jongens te maken met overgewicht, en in 2004 was dit 13,6%. Meisjes blijken vaker te dik te zijn dan jongens, vooral op jongere leeftijd. De prevalentie van overgewicht bij meisjes van 4-15-jarigen was 16,8% in 2004.

Lees verder
24 juni 2021
KNGF-standaard. Beweeginterventie Overgewicht/Obesitas bij kinderen (2013)

Het aantal kinderen met overgewicht in Nederland stijgt. In 1997 was bij 9% van de jongens en 12% van de meisjes sprake van overgewicht. In 2009 was dit respectievelijk 13% en 15%. Deze KNGF-standaard Beweeginterventie is bedoeld als handreiking voor (kinder)fysiotherapeuten die een beweegprogramma willen ontwikkelen en aanbieden aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud met overgewicht/obesitas.

Lees verder