Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars Factsheet 2024
20 maart 2024
Zorgverzekeraars Factsheet 2024

De commissie beroeps belangen van de NVFK heeft voor 2024 weer een factsheet gemaakt.

Lees verder
Zorgverzekeraars Factsheet 2023
05 juli 2023
Zorgverzekeraars Factsheet 2023

Overzicht/factsheet van Zorgverzekeraars 2023 staat online! Een handig overzicht waarin je snel per zorgverzekeraar kan zien wat hun eisen zijn. Op verzoek van de leden hebben we deze factsheet nieuw leven ingeblazen. We hebben bij een aantal zorgverzekeraars nog wat feiten gecheckt. Voor dit jaar klopt de informatie. Voor 2024 zal tijdiger een nieuwe factsheet geschreven worden.

Lees verder
28 februari 2022
Machtigingen diagnosecode 9379 bij VGZ

In de afgelopen periode is de NVFK samen met het KNGF in gesprek geweest met zorgverzekeraar VGZ over het machtigingenbeleid.

Lees verder
23 december 2021
Gesprekken met de NZa

Begin november hebben Manon Bloemen en Eline Kuijpers, bestuursleden, samen met het KNGF een goed gesprek gehad met beleidsmedewerkers van de NZa.

Lees verder
29 juni 2021
Zorgverzekeraars - vragen en antwoorden door leden

Vragen die door leden aan de NVFK gesteld worden

Lees verder
27 juni 2021
Behandelindex - toelichting (2021)

Naar aanleiding van de vele vragen van leden met betrekking tot de behandelindex en dan met name de relatie van de behandelindex tot de kinderfysiotherapeutische behandeling en de specifieke kinderfysiotherapiepraktijk, heeft de NVFK zich hier de afgelopen periode verdergaand in verdiept. De NVFK had daarbij toegang tot data die door Vektis gebruikt worden om de behandelindex voor de verschillende praktijken te berekenen.

Lees verder
27 juni 2021
NZa meldpunt Klachten

Zorgverzekeraars zijn verplicht tijdens de contracteerperiode voldoende bereikbaar te zijn.

Lees verder
27 juni 2021
Handreiking - Contractering 2021

Elk jaar brengt de NVFK een handreiking en een factsheet uit.

Lees verder
27 juni 2021
Informatie over zorgverzekeraars

De Commissie Beroepsbelangen beoordeelt jaarlijks het inkoopbeleid en de contracten van zorgverkeraars voor het volgende jaar. De belangrijkste punten voor de kinderfysiotherapie worden samengevat in de handreiking en de factsheet. Elk jaar worden deze documenten herzien voor het nieuwe contractjaar. Daarnaast wordt actuele informatie in relatie tot zorgverzekeraars hier geplaatst.

Lees verder