Zorgverzekeraars

23 december 2021
Gesprekken met de NZa

Begin november hebben Manon Bloemen en Eline Kuijpers, bestuursleden, samen met het KNGF een goed gesprek gehad met beleidsmedewerkers van de NZa.

Ga naar de detail pagina
29 juni 2021
Zorgverzekeraars - vragen en antwoorden door leden

Vragen die door leden aan de NVFK gesteld worden

Ga naar de detail pagina
27 juni 2021
Behandelindex - toelichting (2021)

Naar aanleiding van de vele vragen van leden met betrekking tot de behandelindex en dan met name de relatie van de behandelindex tot de kinderfysiotherapeutische behandeling en de specifieke kinderfysiotherapiepraktijk, heeft de NVFK zich hier de afgelopen periode verdergaand in verdiept. De NVFK had daarbij toegang tot data die door Vektis gebruikt worden om de behandelindex voor de verschillende praktijken te berekenen.

Ga naar de detail pagina
27 juni 2021
NZa meldpunt Klachten

Zorgverzekeraars zijn verplicht tijdens de contracteerperiode voldoende bereikbaar te zijn.

Ga naar de detail pagina
27 juni 2021
Handreiking - Contractering 2021

Elk jaar brengt de NVFK een handreiking en een factsheet uit.

Ga naar de detail pagina
27 juni 2021
Informatie over zorgverzekeraars

De Commissie Beroepsbelangen beoordeelt jaarlijks het inkoopbeleid en de contracten van zorgverkeraars voor het volgende jaar. De belangrijkste punten voor de kinderfysiotherapie worden samengevat in de handreiking en de factsheet. Elk jaar worden deze documenten herzien voor het nieuwe contractjaar. Daarnaast wordt actuele informatie in relatie tot zorgverzekeraars hier geplaatst.

Ga naar de detail pagina