Neurologische aandoeningen

09 juli 2021
Mail een expert

Bij verschillende richtlijnen zijn experts betrokken die vragen kunnen beantwoorden over de betreffende richtlijn. Hieronder vind je alle betrokken experts. Mail ze gerust met je vragen!

Lees verder
22 juni 2021
Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren (2016)

Deze zorgstandaard beschrijft wat kinderen en jongeren van 0 tot 26 jaar met traumatisch hersenletsel (THL), hun ouders en andere naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van het hersenletsel.

Lees verder
22 juni 2021
Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina bifida (2013)

Het bereiken en behouden van zelfstandig lopen is één van de belangrijke aandachtspunten bij de behandeling van kinderen met Spina Bifida (SB). Om het lopen mogelijk te maken, ondergaan kinderen met SB vaak neurochirurgische en orthopedische operaties en krijgen ze fysiotherapie, loophulpmiddelen, orthopedisch schoeisel en/of ortheses voorgeschreven.

Lees verder
22 juni 2021
Cerebral Visual Impairment (2019)

Cerebral visual impairment(CVI) is een stoornis in het zien, veroorzaakt door een afwijking of beschadiging van de hersenen. Hierdoor kunnen beelden die via de ogen binnenkomen door de hersenen niet goed worden geregistreerd of omgezet. Bij deze vorm van slechtziendheid ligt het probleem dus niet bij de ogen, maar bij de hersenen. CVI is één van de meest voorkomende oorzaken van visuele beperkingen bij kinderen.

Lees verder
22 juni 2021
Cerebral Palsy

Physical Therapy Clinical Management Recommendations for Children with Cerebral Palsy –Spastic Diplegia: Achieving Functional Mobility Outcomes (2006)

Lees verder
22 juni 2021
Spastische Cerebale parese bij kinderen (2014)

Cerebrale Parese (CP) omvat een groep van blijvende aandoeningen in de ontwikkeling van houding en beweging, ontstaan voor de eerste verjaardag, die leiden tot beperkingen in dagelijkse activiteiten. De houdings- of bewegingsstoornis gaat vaak gepaard met stoornissen in het sensorische systeem, perceptie, cognitie, communicatie en gedrag, met epilepsie en met secundaire stoornissen van het spierskeletstelsel. Kinderen met CP vormen de grootste groep kinderen met fysieke stoornissen in het bewegen die behandeld worden binnen de kinderrevalidatie.

Lees verder