Pulmonale aandoeningen

04 februari 2022
Long-COVID bij kinderen

(Kinder) fysiotherapeuten van het Amsterdam UMC hebben een handvest geschreven voor de behandeling van kinderen met long-covid.

Lees verder
09 juli 2021
Mail een expert

Bij verschillende richtlijnen zijn experts betrokken die vragen kunnen beantwoorden over de betreffende richtlijn. Hieronder vind je alle betrokken experts. Mail ze gerust met je vragen!

Lees verder
23 juni 2021
Cystic fibrosis from Infant to adult - Engels

Deze richtlijn is een handig hulpmiddel voor alle fysiotherapeuten die mensen met Cystic Fibrose behandelen. Het is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, en als deze niet aanwezig was, is best-practice gebruikt.

Lees verder
23 juni 2021
Kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis (2019)

Cystic Fibrosis (CF), ook wel taaislijmziekte genoemd, is een erfelijke ziekte met nog steeds een beperkte levensverwachting. In Nederland betreft het ongeveer 1500 personen.

Lees verder
23 juni 2021
NHG-standaard Astma bij kinderen

Astma is een aanvalsgewijs optredende bronchus-obstructie op basis van verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor allergische- en voor niet-allergische prikkels (inspanning, rook, stof, mist, kou, virale infecties) met als pathologisch substraat een chronische ontstekingsreactie. In de algemene Nederlandse bevolking zijn ongeveer 85.000 kinderen met astma.

Lees verder
23 juni 2021
JGZ-richtlijn Astma bij Kinderen (2019)

De JGZ Richtlijn Astma en de wetenschappelijke verantwoording zijn in 2019 geactualiseerd en vervangen daarmee de eerste versie uit 2011. In de richtlijn is recente informatie over borstvoeding en roken opgenomen. De richtlijn ondersteunt professionals bij het vroegtijdig signaleren van luchtwegklachten bij jeugdigen, en hen te begeleiden en/of verwijzen. Hierdoor kan astma mogelijk eerder behandeld worden en daardoor schoolverzuim verminderen.

Lees verder