Zoekresultaten

26 juni 2021

SPACEBOP

De SPACEBOP studie – SPAstic cerebral palsy; Cost-Effectiveness of BOtulinum toxin and Physiotherapy.

Lees verder

26 juni 2021

NVFK tijdschrift - archief

Tot 2011 heeft de NVFK het tijdschift Kinderfysiotherapie uitgegeven. Dit tijdschrift voor leden is daarna vervangen door het PPT.

Lees verder

26 juni 2021

Magazine 30 jaar NVFK

In 2015 bestond de NVFK 30 jaar. Om dit te vieren bood het bestuur dit magazine aan haar leden.

Lees verder

26 juni 2021

Kennisclips impliciet leren

In 2017-2018 zijn Olivier van der Hilst en Stef van Tuijl afgestudeerd aan de Masteropleiding Kinderfysiotherapie bij Avans+ door een Delphi-studie uit te voeren onder experts op het gebied van motorisch leren. Met als doel daaruit input te krijgen voor de inhoud van de kennisclips. De kennisclips zijn vervolgens in samenwerking met Avans Hogeschool verder ontwikkeld.

Lees verder

26 juni 2021

International Organization of Physical Therapists in Paediatrics (IOPTP)

The International Organization of Physical Therapists in Paediatrics promotes practice that is evidence based and supports the rights of the child and the family.

Lees verder

26 juni 2021

Intercollegiaal overleg Kinderfysiotherapie - kinder-IOF's

Een kinder-IOF is een overleggroep van meestal 10-15 kinderfysiotherapeuten uit een regio. Zij komen per jaar 5 keer bij elkaar voor het bespreken van inhoudelijke en organisatorische zaken op hun vakgebied.

Lees verder

26 juni 2021

Vakinhoudelijk nieuws

Hier lees je actueel vakinhoudelijk nieuws (alleen voor leden).

Lees verder

26 juni 2021

PROMs (Patient Reported Outcome Measures)

NVFK is actief met het ontwikkelen van een PROM in de kinderfysiotherapie. Een PROM - Patient Reported Outcome Measure - is een vragenlijst waarin de cliënt aangeeft wat de status van zijn/haar functioneren op dat moment is. De NVFK heeft in samenwerking met het Radboud UMC, afdeling IQ healthcare een conceptversie van de PROM opgesteld om het functioneren van het kind en zodoende de kwaliteit van de behandeling te kunnen meten.

Lees verder

25 juni 2021

Downloads en links

Downloads en links voor kinderfysiotherapeuten.

Lees verder

25 juni 2021

Gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid

Om gespecialiseerde fysiotherapeuten bij kinderen met problemen in de zindelijkheid een juridisch en vakinhoudelijk ondersteunde positie binnen de NVFB en NVFK te geven wordt de voormalige Landelijke Werkgroep KinderBekkenFysiotherapie (LWKBF) ingebed in deze twee verenigingen. De belangen van de werkgroep worden dan door beide Beroepsinhoudelijke verenigingen en het KNGF behartigd.

Lees verder