Zoekresultaten

27 juni 2021

Handhaving beroepsethiek en gedragsregels

Bewaking van de kwaliteit van de zorg

Lees verder

27 juni 2021

Rol kinderfysiotherapeut bij het sportende kind (position paper)

Op 22 april 2021 heeft de NVFK de position paper 'De rol van de kinderfysiotherapeut bij het sportende kind' gelanceerd.

Lees verder

27 juni 2021

Behandelindex - toelichting (2021)

Naar aanleiding van de vele vragen van leden met betrekking tot de behandelindex en dan met name de relatie van de behandelindex tot de kinderfysiotherapeutische behandeling en de specifieke kinderfysiotherapiepraktijk, heeft de NVFK zich hier de afgelopen periode verdergaand in verdiept. De NVFK had daarbij toegang tot data die door Vektis gebruikt worden om de behandelindex voor de verschillende praktijken te berekenen.

Lees verder

27 juni 2021

NZa meldpunt Klachten

Zorgverzekeraars zijn verplicht tijdens de contracteerperiode voldoende bereikbaar te zijn.

Lees verder

27 juni 2021

Handreiking - Contractering 2021

Elk jaar brengt de NVFK een handreiking en een factsheet uit.

Lees verder

27 juni 2021

Informatie over zorgverzekeraars

De Commissie Beroepsbelangen beoordeelt jaarlijks het inkoopbeleid en de contracten van zorgverkeraars voor het volgende jaar. De belangrijkste punten voor de kinderfysiotherapie worden samengevat in de handreiking en de factsheet. Elk jaar worden deze documenten herzien voor het nieuwe contractjaar. Daarnaast wordt actuele informatie in relatie tot zorgverzekeraars hier geplaatst.

Lees verder

27 juni 2021

Banners

Je kunt onze ledenbanners gebruiken voor promotie- en voorlichtingsbijeenkomsten.

Lees verder

27 juni 2021

Downloads en links

Downloads en links voor kinderfysiotherapeuten

Lees verder

27 juni 2021

Toestemmingsformulier ouders

Toestemmingsformulier ouders

Lees verder

27 juni 2021

Factsheets over de Jeugdwet

Factsheets over de Jeugdwet

Lees verder