Zoekresultaten

09 juli 2021

Mail een expert

Bij verschillende richtlijnen zijn experts betrokken die vragen kunnen beantwoorden over de betreffende richtlijn. Hieronder vind je alle betrokken experts. Mail ze gerust met je vragen!

Lees verder

09 juli 2021

Tegemoetkomingen in contributiekosten

Er bestaan diverse mogelijkheden in een tegemoetkoming in de contributiekosten

Lees verder

29 juni 2021

Zorgverzekeraars - vragen en antwoorden door leden

Vragen die door leden aan de NVFK gesteld worden

Lees verder

28 juni 2021

Conditietraining Kinderen met Obesitas (2005)

De huidige drastische toename van de wereldwijde prevalentie van kinderobesitas blijkt ons land niet over te slaan. Steeds meer kinderen hebben overgewicht of worden zelfs obees. Obesitas wordt veroorzaak door een positieve energiebalans. De energiebalans is het evenwicht tussen energie inname door voedingsmiddelen, en energiegebruik door rust metabolisme, lichamelijke activiteit en spijsvertering.

Lees verder

27 juni 2021

Commissie Beroepsbelangen

De commissie Beroepsbelangen adviseert en informeert het NVFK-bestuur over zaken ten aanzien van belangenbehartiging van alle kinderfysiotherapeuten (in de eerste lijn) en het vak kinderfysiotherapie.

Lees verder

27 juni 2021

Projectgroep Dossier NVFK

De projectgroep Dossier werkt in opdracht van het bestuur NVFK aan een gestandaardiseerd Nederlands Dossier Kinderfysiotherapie (NDK). De projectgroep is samengesteld uit kinderfysiotherapeuten uit het werkveld, de wetenschap, het onderwijs en de managementwereld.

Lees verder

27 juni 2021

Commissie Beroepsinhoud

De Commissie Beroepsinhoud (CBI) houdt zich bezig met alle kwaliteitsaspecten van de kinderfysiotherapie. De kwaliteit (beroepsinhoud) van ons vak is de basis van het bestaansrecht van de kinderfysiotherapeut en wordt dan ook als het belangrijkste beleidskader van de NVFK beschouwd.

Lees verder

27 juni 2021

Vragen en antwoorden

Hieronder een overzicht van de veelgestelde vragen in het kader van Corona en veelgestelde vragen uit 2019 door en voor NVFK-leden. Log in om alle Q&A's te zien.

Lees verder

27 juni 2021

Handreiking Richtlijn dossiervoering

Speciaal voor onze leden hebben we een Handreiking Richtlijn Dossiervoering ontwikkeld.

Lees verder

27 juni 2021

NVFK-formats verslaglegging

Speciaal voor onze leden hebben we een aantal formats ontwikkeld voor de verslaggeving. We streven er naar deze informatie door te sturen naar de verschillende EPD's. Neem contact met ons op als jouw EPD dit nog niet heeft.

Lees verder