Wetenschap

06 juli 2022
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR-K; NVFK)

De onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR-K) (opgericht in 2019) geeft vanuit wetenschappelijk oogpunt gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de NVFK over het beleid van de Kinderfysiotherapeutische praktijk, en over scholing en onderzoek binnen de kinderfysiotherapie.

Lees verder
17 januari 2022
Factsheet Sensorische Integratie (Therapie) of Sensorische Informatieverwerking

Kinderfysiotherapie en Sensorische Integratie (Therapie) of Sensorische Informatieverwerking (SI(T)

Lees verder
25 juni 2021
Nationale onderzoeksagenda Cerebrale Parese

De Nationale Onderzoeksagenda Cerebrale Parese (CP): 11 onderzoeksvragen die volgens mensen met CP, ouders van kinderen en volwassenen met CP (zorg)professionals en onderzoekers de hoogste prioriteit hebben om te onderzoeken.

Lees verder
25 juni 2021
Pediatric physical therapists with PhD

In ons vak speelt wetenschappelijk onderzoek een grote rol. Inmiddels zijn er al meerdere kinderfysiotherapeuten gepromoveerd op allerlei onderwerpen. Het werk van deze experts levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het kinderfysiotherapeutisch behandelproces.

Lees verder
25 juni 2021
Factsheets Manuele Therapie bij Kinderen en Zuigelingen

In samenwerking met de NVFK en de onderzoekers van IQ Healthcare heeft de NVMT 4 factsheets ontwikkeld, speciaal voor het domein zuigelingen en kinderen. De factsheets zijn beschikbaar voor leden van de NVMT en de NVFK.

Lees verder