groepsfoto-bestuur-nvfk-9-2023.jpg
25 september 2023

Bestuur NVFK

Het bestuur van de NVFK bestaat momenteel uit 6 gedreven professionals.

Taken bestuur

Verdeling van taken en verantwoordelijkheden:

Voorzitter (ad interim)

Het eerste verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging naar buiten en is bepalend voor het imago van de NVFK. De voorzitter vertegenwoordigt de NVFK binnen het KNGF, onder andere bij beleidsvergaderingen en zit de vergaderingen van het NVFK bestuur voor.

De voorzitter onderhoudt de contacten met stakeholders en is verantwoordelijk voor het bewaken van het algemene beleid en het functioneren van de vereniging als organisatie.

Huidige voorzitter (ad interim): Jacqueline Nuysink

Secretaris

Is de plaatsvervangende voorzitter en de eerste contactpersoon voor leden ten aanzien van bestuurlijke vragen. De secretaris draagt verantwoordelijkheid voor het schrijven van het jaarverslag en het totstandkoming van de agenda voor de bestuursvergadering. De secretaris ondersteunt de voorzitter in het bewaken van het algemene beleid van de vereniging. Tevens geeft dit bestuurslid sturing aan de regiovertegenwoordigers.

Daarnaast heeft de secretaris het aandachtsgebied Beroepsinhoud dat in samenwerking met het algemeen bestuurslid met de portefeuille ‘Beroepsinhoud’ wordt ingevuld.

Huidige secretaris: Eefke Vonk

Penningmeester

Draagt de verantwoording voor de financiën van de vereniging, stelt jaarlijks de begroting op en doet voorstellen voor hoogte contributie en vergoeding bestuursleden. Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor het financieel beleid, waaronder het financieel jaarverslag. Dit is evenwel niet de kerntaak van de penningmeester. De penningmeester heeft namelijk primair de verantwoordelijkheid binnen het bestuur voor marketing & communicatie van de vereniging naar de (potentiële) leden.
Daarnaast heeft de penningmeester het aandachtsgebied Beroepsbelangen dat in samenwerking met het algemeen bestuurslid met de portefeuille ‘Beroepsbelangen’ wordt ingevuld.    

Huidige penningmeester: Jacqueline Lohle-Akkersdijk

Algemeen bestuursleden

De algemeen bestuursleden hebben naast de algemene taken en verantwoordelijkheden zoals hierboven beschreven, specifieke taken en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de activiteiten die zijn opgenomen in het jaarplan. De verantwoordelijkheid voor alle in het jaarplan opgenomen activiteiten worden in overleg verdeeld onder alle bestuursleden.

Het bestuurslid met de portefeuille ‘Onderzoek & Ontwikkeling’ is verantwoordelijk voor wetenschappelijke projecten en activiteiten binnen de vereniging. Vanuit deze portefeuille geeft dit bestuurslid sturing aan de commissie Beroepsinhoud.

Algemeen Bestuurslid Beroepsinhoud: Dr. Manon Bloemen

Het bestuurslid ‘Beroepsbelangen heeft als aandachtsgebied de sociaal economische en sociaal maatschappelijke belangenbehartiging. Vanuit deze portefeuille geeft dit bestuurslid sturing aan de projecten met betrekking tot de bedoelde belangen, alsmede de commissie beroepsbelangen. 

Algemeen Bestuurslid Beroepsbelangen: Jorina de Vrij-Dogterom

Algemeen Bestuurslid Profilering & Positionering: MSc. Yvonne Wilborts