Op dinsdag 14 november 2023

NVFK webinar (ON)HANDIG - een gecoördineerde aanpak bij DCD: interventie

Ben je erbij? Meld je snel aan!

test

opgenomen tijdens het NVFK congres van 2 juni 2023

Terugkijken: lezingen over fysiologie, slaap en voeding

-

test
Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) is in 1985 opgericht en heeft bijna 1.000 leden. De NVFK maakt als erkende beroepsinhoudelijke vereniging deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Je kunt lid worden van de NVFK als je als kinderfysiotherapeut in het Specialistenregister Kinderfysiotherapie ingeschreven staat. Daarnaast kent de vereniging studentleden, aspirantleden, ereleden en buitengewone leden.

Agenda NVFK

Hier vind je een overzicht van alle komende events.