Weet jij hoe het werkt?

Inloggen Pediatric Physical Therapy

Diverse leden vragen ons hoe het nu precies werkt met het inloggen bij het Pediatric Physical Therapy (PPT). Speciaal daarvoor hebben we onze PPT pagina een instructievideo geplaatst. Volg de onderstande link om deze te bekijken

test
Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) is in 1985 opgericht en heeft bijna 1.000 leden. De NVFK maakt als erkende beroepsinhoudelijke vereniging deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Je kunt lid worden van de NVFK als je als kinderfysiotherapeut in het Specialistenregister Kinderfysiotherapie ingeschreven staat. Daarnaast kent de vereniging studentleden, aspirantleden, ereleden en buitengewone leden.

Agenda NVFK

Hier vind je een overzicht van alle komende events.