Ben jij er bij?

NVK & NVFK 2022 - Congres 'Het chronisch zieke kind in Nederland in 2040; de gezondste van de wereld?'

Op donderdag 9 juni 2022 ontmoeten kinderfysiotherapeuten en kinderartsen elkaar tijdens het jaarcongres van de Nederlands Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) en Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK). 

test
Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) is in 1985 opgericht en heeft bijna 1.000 leden. De NVFK maakt als erkende beroepsinhoudelijke vereniging deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Je kunt lid worden van de NVFK als je als kinderfysiotherapeut in het Specialistenregister Kinderfysiotherapie ingeschreven staat. Daarnaast kent de vereniging studentleden, aspirantleden, ereleden en buitengewone leden.

Agenda NVFK

Hier vind je een overzicht van alle komende events.